Kesäkokous 19.8.2018 klo 14 Seuran talo

-Riista kiintiöt: yksi metso ja yksi teeri. Metsäkaurista yhteensä 10kpl seuran alueelta. Jänistä ei kiintiöity.

-Käsiteltiin kaksi jäsenanomusta. Uudeksi jäseneksi valittiin Helge Haanpää.

-Päätettiin että seuran alueella voidaan järjestää Mejä koe 11-12.8.2019.

-Käsiteltiin alkaaa karhujahtia, sen kulkua ja sääntöjä

-Päätettiin siirtyä sähköiseen kirjanpitoon, sihteerille hommataan läppäri.


Talvikokous 17.2.2018 klo 15 Muikkukukko

-Valittiin hallitus ja jaostot. Uudet kokoonpanot esillä kunkin jaoston alasivulla.

-Jäsenmaksu päätetiin pitää ennallaan 40€:ssa (nuorisojäsen 20€) .

-Jäsenanomuksia oli 4 kappaletta. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Reetta-Kaisa Pelkonen ja Otto Koistinen. Kahden muun hakemuksen kohdalla tehtiin kielteinen päätös.

-Keskusteltiin jäsenrekisteri asiasta. Irtisanoutuvan jäsenen pitää itse lähettää erokirje johtokunnalle.

-Keskusteltiin talon yhteyteen rakennettavasta tulipaikasta. Päätettiin rakentaa laavu, johtokunta vie asiaa eteenpäin.