Riistanhoitojaosto

Riistanhoitojaosto ylläpitää hirvien nuolukiviä, ruokintakatoksia sekä riistapeltoja. Myös pienpetopyynti on kuuluu riistanhoitojaoston toimenkuvaan.

Riistanhoitojaosto:

Puhakainen Vesa, pj

Backman Matti

Hämäläinen Jorma

Hämäläinen Kari

Hämäläinen Uki

Laitinen Risto

Liukkonen Veijo

Nykänen Mikko

Seuran alueella on harrastettu peurojen talviruokintaa jo vuodesta 2006, jolloin ensimmäiset peurahavainnot tehtiin. Tästä lähtien kanta on vähitellen kasvanut ja nykyään voidaan puhua pienestä vakituisesta kannasta.