Kokousmuistiot

Tälle sivulle kootaan yhteenvetoja seuran kokouksissa päätetyistä asioista.

Kesäkokous 19.8.2017 klo 14 Seuran talo

-Riista kiintiöt: yksi metso ja yksi teeri. Metsäkaurista yhteensä 10kpl seuran alueelta. Jänistä ei kiintiöity.

-Käsiteltiin kaksi jäsenanomusta. Uudeksi jäseneksi valittiin Helge Haanpää.

-Päätettiin että seuran alueella voidaan järjestää Mejä koe 11-12.8.2019.

-Käsiteltiin alkaaa karhujahtia, sen kulkua ja sääntöjä

-Päätettiin siirtyä sähköiseen kirjanpitoon, sihteerille hommataan läppäri.

Talvikokous 17.2.2017 klo 15 Muikkukukko

-Valittiin hallitus ja jaostot. Uudet kokoonpanot esillä kunkin jaoston alasivulla.

-Jäsenmaksu päätetiin pitää ennallaan 40€:ssa (nuorisojäsen 20€) .

-Jäsenanomuksia oli 4 kappaletta. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Reetta-Kaisa Pelkonen ja Otto Koistinen. Kahden muun hakemuksen kohdalla tehtiin kielteinen päätös.

-Keskusteltiin jäsenrekisteri asiasta. Irtisanoutuvan jäsenen pitää itse lähettää erokirje johtokunnalle.

-Keskusteltiin talon yhteyteen rakennettavasta tulipaikasta. Päätettiin rakentaa laavu, johtokunta vie asiaa eteenpäin.

Kesäkokous 6.8.2017 klo 14 Seuran talo

-Riista kiintiöt: yksi metso ja yksi teeri. Metsäkaurista yhteensä 10kpl seuran alueelta. Jänistä ei kiintiöity.

-Päätettiin hankkia kolme lähettävää riistakameraa, joista seura maksaa yhden, hirvijaostot yhden ja peurajaosto yhden. Kameroilla on tarkoitus tarkkailla alkukaudesta karhujen liikkeitä ja myöhemmin muuta riistaa.

- Osallistutaan Riistan Vuoksi -kilpailuun. Jäsenet toimittavat sihteerille tiedot riistapelloista yms. suoritetuista riistanhoitotoimista.

-Mejä koe seuran alueella 27.5.2018.

-Päätettiin hakea koiranäyttelyitä vuodelle 2019 yhdessä Idänlahden Erän ja Suur-Savon Ajokoiramiesten kanssa.

-Seura luovuttaa tarvittaessa koemaastoja hirvenhaukkukokeisiin.

Talvikokous 18.2.2017 klo 15 Muikkukukko

-Valittiin hallitus ja jaostot. Uudet kokoonpanot esillä kunkin jaoston alasivulla.

-Jäsenmaksu päätetiin palauttaa takaisin 40€:n (nuorisojäsen
20€) .

-Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Pertti Hokkanen kolmen vuoden koeajalla. Leena Kurki-Pölösen jäsenanomus käsiteltiin ja päätettiin että ei hyväksytä jäseneksi.

-Keskusteltiin talon ja tontin kunnostuksesta; laavun ja nahkakatoksen rakentamisesta sekä katon kunnostuksesta. Päätettiin ensisijaisesti korjata talon katto käyttäen vanhoja peltejä.


Kesäkokous 7.8.2016 klo 14 Seuran talo

-Valtuutettiin seuran puheenjohtaja allekirjoittamaan puukauppa seuran tontin puustosta. Hallitus tekee katselmuksen poistuvasta puustosta.

-Riista kiintiöt: yksi metso ja yksi teeri. Metsäkaurista yhteensä 10kpl seuran alueelta. Jänistä ei kiintiöity.

-Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Sini Pajari, Veera Hintsanen ja Jarkko Kolehmainen.

-Oma riista -palvelu otetaan käyttöön. Seuran jäsenille tullaan lähettämään oma riista seurakutsu. Sulkavan RHY:hyn kuulumattomat seuran jäsenet toimittavat metsästäjäkorttinsa numeron Heikki Joskitille sähköpostilla tai tekstiviestillä.

- Seuran alueella ajokoe 12.11. ja hirvikoemaastoja annetaan syksyn mittaan

-Näytelmäpiiriä huomautetaan talon saattamisesta siihen kuntoon kuin se ennen näytelmiä on.


Talvikokous 12.3.2015 klo 15 Muikkukukko

-Hallitukseen ja toiminnantarkastajiksi valittiin samat henkilöt kuin edellisellä kaudella.

-Jaostojen kokoonpanot säilyivät entisellään.

-Jäsenmaksua päätettiin nostaa väliaikaisesti 50€:n (nuorisojäsen 20€) . Tällä kerätään varoja seurojen talon tontin ostoa varten.

-Päätettiin hakea ajokokeita. Ajankohta ja laatu (päivä/pitkäkoe) jätettiin kenneljaoston päätettäväksi.

-Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Tomi Miettinen ja Antti Mikkonen

-Kunniajäseniksi hyväksyttiin nykyiset jäsenet Reijo Haapaniemi ja Veikko Hintsanen.

-Pienpetokilpailun tulokset: 1. Mikko Nykänen 1340p, 2. Matti Backman 240p, 3. Teemu Hintsanen 180p.


Kesäkokous 1.8.2015 klo 14 Iiniemi, Likastinlahti

-Riistakiintiöiksi päätettiin yhteensä metsoja tai teeriä 2 kappaletta, pyy vapaa. Jänistä ja rusakkoa ei kiintiöity. Kauriille 5 kappaleen kokonaiskiintiö, jahti tullaan järjestämään yhteisjahtina.

-Seurojentalon tonttikaupat suunnitteilla

-Seuran alueelta annetaan maastoja 5.9.15 hirvikoirien jästipääkokeen ja 19.9.15 ajokokeen käyttöön. Keskusteltiin sopivista maastoista. Kyseisinä päivinä vältettävistä maastoista tiedotetaan lähempänä kun tiedetään monta maastoa tarvitaan.


Talvikokous 28.2.2015 klo 16 OP:n kokoustilat

-Kokous valtuutti johtokunnan tekemään kaupan seurojentalon tontista. Ostettava tontti on n. 1 ha:n kokoinen, josta puolet on tien toisella puolen ja puolet talon ympärillä rajoittuen siten että kaivo jää seuran maalle.

-Johtokunta valtuutettiin ottamaan laina tontin ostoa varten.

-Tontin oston ja talon katon välittömän korjaustarpeen vuoksi jäsenmaksu päätettiin nostaa 40€:n (nuorisojäsen 20€).

-Päätettiin sulkea seuran Leonian ja Nordean tilit sekä perustaa uusi tili Sulkavan Osuuspankkiin pankkiasioinnin helpottamiseksi.

-Perustettiin uusi jaosto; peurajaosto. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Jari Pajari. Peurajaoston tarkoitus on toimia samalla periaatteella kuten hirvijaosto. Jaostoon kuuluvat saavat oikeuden osallistua peurojen metsästykseen mutta myös hoitavat peurojen ruokinnan sekä jakavat ruokinnasta ja kaatoluvista aiheutuvat kulut. Ilmoittautumisesta ja muista järjestelyistä tullaan informoimaan tarkemmin lähempänä seuraavaa jahtikautta.

-Päätettiin hakea ajokokeita. Ajankohta ja laatu (päivä/pitkäkoe) jätettiin kenneljaoston päätettäväksi.

-Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Teija Hintsanen, Sami Hämäläinen, Antti Liimatta ja Anssi Liimatta.