Kesäkokous 7.8.2016 klo 14 Seuran talo

-Valtuutettiin seuran puheenjohtaja allekirjoittamaan puukauppa seuran tontin puustosta. Hallitus tekee katselmuksen poistuvasta puustosta.

-Riista kiintiöt: yksi metso ja yksi teeri. Metsäkaurista yhteensä 10kpl seuran alueelta. Jänistä ei kiintiöity.

-Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Sini Pajari, Veera Hintsanen ja Jarkko Kolehmainen.

-Oma riista -palvelu otetaan käyttöön. Seuran jäsenille tullaan lähettämään oma riista seurakutsu. Sulkavan RHY:hyn kuulumattomat seuran jäsenet toimittavat metsästäjäkorttinsa numeron Heikki Joskitille sähköpostilla tai tekstiviestillä.

- Seuran alueella ajokoe 12.11. ja hirvikoemaastoja annetaan syksyn mittaan

-Näytelmäpiiriä huomautetaan talon saattamisesta siihen kuntoon kuin se ennen näytelmiä on.

Talvikokous 12.3.2016 klo 15 Muikkukukko

-Hallitukseen ja toiminnantarkastajiksi valittiin samat henkilöt kuin edellisellä kaudella.

-Jaostojen kokoonpanot säilyivät entisellään.

-Jäsenmaksua päätettiin nostaa väliaikaisesti 50€:n (nuorisojäsen 20€) . Tällä kerätään varoja seurojen talon tontin ostoa varten.

-Päätettiin hakea ajokokeita. Ajankohta ja laatu (päivä/pitkäkoe) jätettiin kenneljaoston päätettäväksi.

-Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Tomi Miettinen ja Antti Mikkonen

-Kunniajäseniksi hyväksyttiin nykyiset jäsenet Reijo Haapaniemi ja Veikko Hintsanen.

-Pienpetokilpailun tulokset: 1. Mikko Nykänen 1340p, 2. Matti Backman 240p, 3. Teemu Hintsanen 180p.