Kesäkokous 16.8.2020 klo 15 seurantalo
Jäsenkohtaisiksi riistakiintiöiksi päätettiin 2 metsäkanalintua (metsoja tai teeriä tai metso ja teeri) sekä metsäjäniksiä 5 kpl. Vieraskortilla metsästävän saaliit menevät isännän kiintiöstä. Lisäksi seuran alueelta saa kaataa yhteensä 10 kpl metsäkauriita. Metsäkauris saalis tulee ilmoittaa seuran sihteerille. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Tuomo Jordan ja Teija Kyhyräinen, molemmat 3 vuoden koeajalla. Lisäksi tehtiin päätös, että uudet jäsenanomukset käsitellään jatkossa vain vuosikokouksessa. Metsästäjäliiton mallisäännöistä tehtiin toisen kerran päätös, joissa ne hyväksyttiin aiemmin tehtyjen muutosten mukaan. Uudet säännöt astuvat voimaan. Riistakolmiolaskenta järjestetään perjantaina 21.8. klo 16:00. Kokoontuminen seuran talolle. Muistakaa maksaa vieraidenne vieraskortit, 10 e/vuorokausi metsästysseuran tilille.


Vuosikokous 15.2.2020 klo 15 Osuuspankin kokoustila
Vuoden 2019 tilit esiteltiin ja hyväksyttiin, sekä johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus. Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten sekä kahden toiminnantarkastajan ja näiden varamiesten vaali. Päätettiin jatkaa entisillä kokoonpanoilla. Jaostoihin tuli pieniä muutoksia. Uudeksi jäseneksi kolmen vuoden koeajalla hyväksyttiin Eero Hämäläinen. Hakovirran metsästysseuran talon taakse rakennetaan laavu. Tähän varauduttiin varainkäyttösuunnitelmassa. Sääntömuutosesitys käsiteltiin ja hyväksyttiin ensimmäistä kertaa. Keskusteltiin seurantalon vakuutuksesta, onko se riittävä ja ajantasalla. Käsitellään asia uudestaan kesäkokouksessa, johon mennessä selvitetään nykyisen vakuutuksen sisältö. Yhteisiä koiranäyttelyitä on haettu keväälle 2021 yhdessä Idänlahden Erän ja Suur-Savon ajokoiramiesten kanssa.